Publikace

Vily v kúpeľoch a horách

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Séria 11 významných vilových stavieb Slovenska v kúpeľných lokalitách a v horských strediskách. Kapitola z monografie o významných vilách; analýza objektov, história, architektonická koncepcia, výstavba a prestavby, príbehy vlastníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten