S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

The Villas Tentative Return

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

4 villas of the Renaissance, Baroque and Rococo. Chapter of monographs on important villas in Slovakia. Analysis of the objects, history, architectural design, construction and remodeling, owners stories.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten