S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Two objects villa rustica type known from the archaeological findings in Bratislava. The first residential building in the territory of Slovakia. Part of monographs on villas in Slovakia. Analysis of the objects, history, architectural concept, the influence of Rome.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten