Publikace

Dva objekty typu vila rustica známe z archelogických nálezov pri Bratislave. Prvé vily na území Slovenska. Kapitola z monografie o významných vilových stavbách Slovenska. Analýza objektov, história, architektonická koncepcia, rímske vzory.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten