S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekt Emil Belluš ako anonymný zakladateľ slovenskej scénografie

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

V živote jedného z najvýznačnejších moderných architektov Slovenska Emila Belluša bola jedna tajomná, málo známa etapa. Týkala sa jeho scénografickej tvorby koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov. Na pôde nového Slovenského národného divadla sa vtedy Bellušovi podarilo vytvoriť s režisérom Jánom Jamnickým viacero pozoruhodných scén, vďaka ktorým ho považujú za zakladateľa slovenskej scénografie. Preto sme sa v tejto štúdii pokúsili systematicky popísať architektonickú stránku scénografickej práce Emila Belluša a priniesť k nej dokumentáciu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten