S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

České (i slovenské) zlaté roky šesťdesiate

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Recenzia knihy O. Ševčíka a O. Beneša: Zlaté roky šedesáté v české architektuře. Praha, Grada 2009. História, súvislosti, osobnosti, diela.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten