Publikace

Emil Belluš. 110. výročie narodenia

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Krátky životopis slovenského architekta Emila Belluša. Význam, dielo, súvislosti. 110. výročie narodenia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten