S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Média 2008. Doporučené tituly.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Deset krátkých knižních recenzí. (Šlapeta et al.: Slavné vily zlínského kraje, Vybíral et al.: Slavné vily Moravskoslezského kraje, Doležel-Vrabelová: Brno. Architektura 1990-2008, Ševčík-Beneš: Architektura šedesátých let, Masák: SIAL, Girsa et al.:Konzervace jižního průčelí..., Koucký: Úřad kreátora, Fialová-Tichá: Martin Rajniš, Suske: Ekologická architektura..., Veselý: Architektura ve stínu rodělené reprezentace.)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten