Publikace

Média 2008. Doporučené tituly.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Deset krátkých knižních recenzí. (Šlapeta et al.: Slavné vily zlínského kraje, Vybíral et al.: Slavné vily Moravskoslezského kraje, Doležel-Vrabelová: Brno. Architektura 1990-2008, Ševčík-Beneš: Architektura šedesátých let, Masák: SIAL, Girsa et al.:Konzervace jižního průčelí..., Koucký: Úřad kreátora, Fialová-Tichá: Martin Rajniš, Suske: Ekologická architektura..., Veselý: Architektura ve stínu rodělené reprezentace.)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten