S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Osobnosti a vplyvy: príspevok k poznaniu modernej architektúry na Slovensku

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Osobnosti modernej architektúry. Slovensko po prvej svetovej vojne. Architektonické vplyvy. Hlavné osobnosti: architekti E. Belluš, F. Weinwurm. Príspevok k štúdiu slovenskej architektúry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten