S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Statok Dojetřice. Prestavba obyčajného domu

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Popis architektúry obnoveného vidieckeho domu v dedinke Dojetřice pri Prahe od architekta Jána Sudeného.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten