Publikace

Statok Dojetřice. Prestavba obyčajného domu

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Popis architektúry obnoveného vidieckeho domu v dedinke Dojetřice pri Prahe od architekta Jána Sudeného.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten