S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vinársky dom Popice. Vinárstvo Sonberk

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Článok sa zaoberá analýzou najnovšieho diela architekta Pleskota. Architektúra objektu reaguje na geometriu vinohradu v krajine. Tvorí ju výrazný hranol, ktorý je prekrytý charakteristicky formovanou strechou. Architekt Pleskot sa vyznačuje citlivou prácou s kontextom a objekt patrí do radu diel, kde sa mu opäť podarilo postihnúť vlastnosti a význam miesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten