S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Televizní vysílač a horský hotel Ještěd

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Karla Hubáčka a Otakara Binara, postavené v letech1967-1973, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten