S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Industrial Prague. Technical Buildings and Industrial Architecture in Prague

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

The book is an alternative guide to transport, technical, and industrial structures in Prague. It contains 325 articles, 506 photographs, and 17 detailed maps. It was prepared by the Research Centre for Industrial Heritage of the Czech Technical University in Prague, in cooperation with Prague City Hall as a part of Industrial Heritage Register project.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten