Publikace

Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Jedním z výsledků dlouhodobého projektu Registru průmyslového dědictví je kniha Pražský industriál, kterou VCPD vydalo ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na konci roku 2005. Kniha je sestavena jako alternativní průvodce Prahou. Obsahuje 321 hesel, 556 fotografií a 17 map, lokalizujících přesně jednotlivé objekty. Jde jak o stavby technické a dopravní, kterým již věnovali svou pozornost odborní pracovníci specializovaných muzeí, tak díla průmyslové architektury, jejichž hodnotou a potenciálem nového využití se VCPD zabývá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten