Publikace

Architektura jako interdisciplinární platforma

Ing. arch. Kristýna Stará

Příspěvek představuje spolupráci studentů učitelství a architektury se školami v České republice, na jejichž všech stupních byl ověřován projekt Architektura ve vzdělávání (Architekti ve škole). V rámci projektu byla vytvořena řada výukových aktivit založených na integraci témat architektury a urbanismu do různých předmětů. Text přináší vhled do výsledků pilotní realizace těchto aktivit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten