Publikace

Prírodou inšpirované algoritmy v procese architektonického navrhovania

Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D.

Tento výskum sa zaoberá využitím umelej inteligencie v architektonickom koncepte tvorby využívajúcej netradičný generatívny spôsob navrhovania. Cieľom výskumu je vytvorenie softvérového nástroja, ktorý využíva umelú inteligenciu pre riešenie optimalizačných problémov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten