Publikace

Annelida: Parametrické premostenie

Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D.

V článku autor shrnuje vývoj parametrického přemostění, jeho algoritmizaci v jazyce C# a návaznost na statické posouzení

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten