Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Publikace

Project van Tsjechische hut op de Schneekoppe

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Tsjechisch project van de hut op Schneekoppe is gepresenteerd als een voorbeeld van de high-tech architectuur van de twintigste eeuw

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten