Publikace

Workshop průmyslového designu

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Workshop je koncipován jako praktické zpracování určitého tématu spolu přednáškami zahrnujícími obecný úvod do problematiky jako celku. Mezi zpracovávaná témata budou patřit tyto okruhy: parkový mobiliář, osvětlení (svítidla, prostorové nasvícení), dostupnost prostor - dopravní prostředek, design vodních ploch a vodních zdrojů, mikrokrajina pro chůzi a jízdu, mikrokrajina pro děti a seniory. Účast ze strany odborných pedagogů přislíbili doc. Akad. Soch. Alexius Appl z FUUD z UJEP, doc. Ing. arch. Patrik Kotas FA ČVUT, Ing. Jiří Král, MgA.Dominika Applová, zástupci firem Etna, BEST, mmcité

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten