Publikace

Inovácia, vitalita, iniciatíva, aktivita, transgresia a mesto

Ing. arch. Peter Koban

Aktívny prístup k prekonaniu tradičného rámcu pasívneho architekta vedie k formovaniu novej praxe, ktorá nie je závislá na klientovi, ale reflektuje záujem verejný. Prejavuje sa proaktívnym prístupom k naliehavým a prehliadaným spoločenským problémom a novým príležitostiam.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten