Publikace

Jindřich Ráftl

FUA 20 je záznam o 20 letech existence Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Periferie se v této knize stává centrem dění. Prostřednictvím 11 rozhovorů s profesory a studenty nechává vyprávět ucelené příběhy tří oborů, na které se FUA během let rozrostla. Základní dějové linie jsou doplněny osobními sloupky vysvětlujícími vnitřní fenomény školy a vizuálním záznamem všeho zásadního, co se na fakultě odehrálo. Celá kniha je zakončena profily absolventů, kteří se z Liberce vydali svou vlastní cestou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten