Publikace

Marie Davidova - LAB Ocima doktorandu

Jiří Horský

1/ Zaujala vás některá z myšlenek v posledním vydání Alfy? A proč? 2/ Ve které části vaší práce se nacházíte? Překvapila vás během ní některá skutečnost či idea? 3/ V odborných debatách, zejména v zahraničí, se často diskutuje performativní architektura. Prosím, vysvětlete současný kontext tohoto tématu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten