Publikace

Spojení plánování a financování - inspirace ze Švýcarska

Švýcarsko disponuje mnohem rozvinutější ekonomikou i vyspělejšími demokratickými instituty než ČR. V rámci agendy územního plánování se ve Švýcarsku nicméně řeší velmi podobné otázky jako u nás. Dokonce se dá říci, že právě díky ekonomickému blahobytu už ve Švýcarsku narážejí typické problémy, jakými jsou např. expanze zastavěného území či zahlcená dopravní infrastruktura, mnohem intenzivněji na limity udržitelnosti. Je proto zajímavé podívat se na vývoj územně plánovací agendy v této zemi za poslední roky. Nastalo v ní totiž mnoho docela podstatných proměn.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten