Publikace

EKOLOGICKÉ PARADIGMA V KRAJINNÉM PLÁNOVÁNÍ A ROLE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČR

Na současné tvorbě běžné a otevřené krajiny se v České republice podílí především zemědělská činnost a nástroje územního plánování. Jinak řečeno zemědělské spo- lečnosti především skrze silně industrializované zemědělství a obce skrze územníplánování. Na příkladu ÚSES bych rád uvedl některé problémy tvorby každodenní krajiny u nás. Nejdříve je důležité si uvědomit, jak silný nástroj při tvorbě krajiny ÚSES je. Především je velmi dobře legislativně a metodicky zakotven v samotném územním plánování a územních plánech obcí, které jsou závazné pro veškeré činnosti na celém území jejich katastrů a i takový vymezený, leč neexistující lokální biokoridor tvoří limit ve využívání území - chrání v minimální míře prostor pro zelenou síť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten