Publikace

Zavřít oči - uvidět dům

Článek rekapituluje výstavní projekt Praha haptická a jeho účast na EXPO 2015 v Miláně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten