Publikace

Individuální bydlení - hledání alternativ skladby stavebních forem

Ing. arch. František Štáfek

V rodinných domech dnes bydlí přibližně polovina obyvatel České republiky a představují většinu nově dokončené výstavby. K jejím charakteristickým projevům patří převládající jednodruhovost způsobu zástavby formou samostatně stojícího domu uprostřed pozemku. Běžné šetrnější formy zástavby individuálního bydlení mají v prostředích nižších a středních hustot jen okrajové zastoupení, zatímco v typicky městských lokalitách je výstavba individuálního bydlení výjimečným jevem. Příspěvek věnuje pozornost způsobům skladby vybraných inovativních příkladů soudobého individuálního bydlení, které mohou být předlohou pro atraktivní a šetrné alternativy ke známým, často však méně přijímaným typologiím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten