Publikace

V(z)hled architektury mimo centra

Ing. arch. Kateřina Landová

V(z)hled architektury mimo centra. Recenze mezinárodní konference Mimo centra v Liberci, březen 2014.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten