Publikace

Veřejně či neveřejně

Ve dnech 26.7. – 10.8.2013 proběhla na ulici I.P. Pavlova akce s názvem Magistrála = Nová Pražská Třída. Její organizátor, Centre for Central European Architecture, se již od roku 2001 věnuje problematice rozvoje středoevropských měst a popularizaci architektury, ve vazbě na humanitní a umělecké obory. Záměrem CCEA je definování identity životního prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten