Publikace

Jan Vejrych (1856–1926). Život a dílo architekta z Horní Branné u Jilemnice

Mgr. Jan Uhlík, MBA

Příspěvek se věnuje životním osudům a profesnímu dílu rodáka z Horní Branné u Jilemnice, architekta Jana Vejrycha (1856–1926). Text mapuje jeho tvorbu od prvních návrhů, které pocházejí z doby, kdy působil u Achille Wolfa, až k pozdním pracem z let těsně po vzniku samostatné Československé republiky. V tomto kontextu se blíže zaměřuje na projekty a studie na území dnešního Libereckého kraje (Liberec, Semily, Jilemnice, Hrubá Skála, Horní Branná), které tvoří významnou část jeho mimopražských aktivit. Čtyři desetiletí Vejrychovy tvorby jsou rozčleněné na několik tvůrčích period, které odrážejí, vedle kvalitativních posunů, snahu architekta vypořádat se adekvátním způsobem s novými myšlenkovými proudy a posunem estetického cítění, který je doprovázel. Text si všímá též interiérových návrhů tvořících nedílnou součást významných projektů. V příloze je připojen chronologický přehled všech prací Jana Vejrycha, u nichž bylo možné provést jejich jednoznačnou lokalizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten