Publikace

Retenční křivky stavebních materiálů

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Experimentální stanovení vlhkostní retenční křivky porézního materiálu je časově náročné a běžné laboratorní zařízení umožňuje její stanovení jen v omezeném rozsahu kapilárních tlaků. V článku je představena metoda pro zjištění retenční křivky na základě porozimetrických dat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten