Diplomové práce

Smíchovské městské lázně

Bc. Jan Holub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Specifické místo u železničního mostu v Praze na Smíchově je jedno z posledních s nezpevněným břehem říčního koryta Vltavy. Toto zvláštní místo je vhodné pro komplexní zdravotně-relaxační městské lázně. V lázních je možné zpomalit, odreagovat se, uniknout před každodenním stresem a stále se zrychlujícím životem velkoměsta. Nabízejí nejen relaxaci, ale i léčebný účinek. Odpovídající program pro komplexní zdravotně-relaxační městské lázně a nalezení vhodné formy jsou předmětem návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.