Publikace

Studium omítek pro sanaci historických objektů

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Článek se zabývá studiem mechanických, vlhkostních a tepelných parametrů omítek, které jsou potenciálně využitelné pro sanace historických objektů, jmenovitě modifikované vápenometakaolinové omítky a dvou prefabrikovaných sanačních omítek. Naměřená data budou sloužit nejen pro posouzení, zda testované omítky budou vhodné jako sanační omítky pro aplikaci na zdivo historických objektů, ale také jako vstupní data do matematických modelů kombinovaného transportu hybnosti, tepla a vlhkosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten