Publikace

Vlastnosti materiálů obvodových plášťů historických budov

V tomto článku jsou studovány vybrané materiály, které jsou z historického hlediska nejčastěji používanými stavebními materiály na českém území, konkrétně se jedná o pískovec, cihlu a opuku. U těchto materiálů jsou stanoveny parametry nutné pro základní posouzení jejich chování, k nimž patří objemová hmotnost, hustota, otevřená pórovitost a sorpční izoterma.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten