Závěrečné práce

UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU) PRAHA - SUCHDOL

Kratinová Dominika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce je navrhnout univerzitní MŠ České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze - Suchdol. Některé vysoké školy svou vlastní MŠ mají. Na ČZU je zřízena pouze dětská skupina. Cílem je navrhnout místo pro děti studentů a profesorů, které je součástí kampusu ČZU.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.