Publikace

Metody modelového projektování - modelové zobrazovací techniky

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D.

Modelové projektování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten