Lidé

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D.

Odborný asistent

Výuka BIM - Archicad

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.