Publikace

EXPERTNÍ POSUDEK DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEKTU G1, G2 IKEM

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Zpracování expertního posouzení projektové dokumentace výstavby objektu G1 a G2 IKEM v úrovni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a následné kooperace na vypracování prováděcí dokumentace a jejím následném vyhodnocení. Seznam oblastí, které budou podrobeny expertíze: - architektonické a stavební řešení, - vytápění, pára a kondenzát, - energetické piloty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten