Výstava ateliérových prací

Anotace

Urbanisticko-krajinářská studie rozpracovává vizi vývoje města Bruntál do roku 2070. Zkoumá vývojové trendy měst a na jejich základě se snaží zpra- covat co nejvíce realistickou vizi budoucnosti. Na základě této vize a analýz města zpracovává plán na 50 let dopředu z hlediska města, krajiny, průmyslu, energetiky, dopravy a sociální sféry. Výsledkem je komplexní studie která se snaží být návodem jak pro Bruntál, tak pro další podobná malá města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta