Publikace

Automobilismus, parkování a garáže v meziválečné době Čechách

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Automobil přinesl nové pojetí času, prostoru a osobní svobody. Urychlil globalizaci i průmyslovou revoluci, proměnil strukturu měst a krajiny, a inspiroval také přehodnocení procesu vzniku a podstaty architektury. Vznikly zcela nové typologické druhy, neodmyslitelně spjaté s automobilismem - rozsáhlé výrobní areály, menší karosářské dílny, autoservisy, autoprodejny, motoresty, čerpací stanice atd. Jeden z nových prvků respektive typologických druhů představovaly také garáže. Sledování jejich zárodečného vývoje a postupného etablování poskytuje nevšední výpověď o dobové stavební kultuře, ale i o nadčasových tématech; podává svědectví o schopnosti organicky zapojit nové technologické, prostorové a společenské požadavky do koncepce nastupující moderní architektury. Text podává stručnou informaci o: dopadech automobilismu na strukturu osídlení a budov; parkování na ulicích; úvahách o zřízení městských záchytných garáží v meziválečné Praze; improvizovaných garážích; prvních garážích připojených k rodinným a nájemním domům nebo veřejným budovám atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten