Publikace

Revize TP 137 Vyloučení alkalické reakce na stavbách pozemních komunikací

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Zpráva se zabývá revizí TP 137 Vyloučení alkalické reakce na stavbách pozemních komunikací

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten