Publikace

Revize TP 137 Vyloučení alkalické reakce na stavbách pozemních komunikací

Zpráva se zabývá revizí TP 137 Vyloučení alkalické reakce na stavbách pozemních komunikací

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten