Závěrečné práce

Budova České filharmonie v Praze

Bc. Adam Látal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Skromným smyslem práce je přispět do diskuze týkající se problematiky nového koncertního sálu pro Prahu, jakožto stánku světově uznávané české symfonické hudby. Návrh prověřuje možnosti umístění rozsáhlého stavebního programu na předpolí Štefánikova mostu. Nový koncertní sál předpokládá využití přirozené akustiky a je založen na prověřeném akustickém schématu „shoebox“

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.