Publikace

Modernizace dálnice D1. Rešeršní analýza možnosti využití recyklovaného betonu RCA do vrstvy CBK

Tato zpráva uvádí výsledky rešerše na téma využití kameniva získaného recyklací betonových prvků pro výrobu cementobetonového krytu vozovek komunikací pozemních staveb. Rešerše byla zpracována pro účely možnosti recyklace desek CBK dálnice D1 v rámci její opravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten