Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Software CHRPA byl vytvořen pro výpočet parciálního tlaku závislosti na relativní vlhkosti a teplotě pro experimentální měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů. Zdrojový kód je napsán v jazyce JAVA s důrazem na rozšiřitelnost. Software CHRPA lze provozovat v operačním systému Windows a Linux. Program je vytvořen v dvojjazyčné mutaci, čeština a angličtina.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten