Diplomové práce

Filharmonie pro Prahu

Bc. Jana Bečvarovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce by měla přispět k diskutovanému tématu, kam filharmonii umístit. Koncertní sál je v projektu situován v předpolí Štefánikova mostu na místě parníku Budweiser. Umístění do Vltavy ověřuje další možné řešení, dosud neprozkoumané. Umístění vychází z historie, kdy na tomto místě býval Primátorský, Novomlýnský ostrov a inspiruje se situováním výstavní síně Mánes.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.