Publikace

BAPAR

Software BAPAR byl vytvořen pro kalkulaci relativní vlhkosti ze známého sacího tlaku zadaného v libovolných jednotkách za dané teploty. Zdrojový kód je napsán v jazyce JAVA s důrazem na rozšiřitelnost. Software BAPAR lze provozovat v operačním systému Windows a Linux. Program je vytvořen v dvojjazyčné mutaci, čeština a angličtina.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten