Publikace

NEOLOKATOR.CZ - (9) software počítačový (nahraný); (41) organizování a vedení sympozií, vzdělávání

MgA. Jan Trejbal

Platforma NEOLOKATOR.CZ, je od roku 2014 originální metodou postavenou na autorském software programu a průmyslovém vzoru č. 344379, zapsaném dne 18.2.2015 na UPV. , Byl vyvinut díky grantu SGS14/027/OHK1/1T/11 - Odborná identifikační databáze potenciálu místa (IPOM) v kulturní krajině v urbanisticko-sociálně-ekonomickém kontextu. Po zalogování přístupná Plug-in ,,komentovaná mapa", je k dispozici pro práci na územně-analytických a strategických podkladech pro celé území ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten