Výstava ateliérových prací

Pražské předměstí

Václav Havránek

Anotace

Návrh bytových domů vyplňuje volné plochy a proluky na Pražském předměstí v Kolíně a využívá koncept zklidnění ulic Pražská a Jaselská na hlavní městskou třídu. Vysoká hmota hlavního domu v ulici Pražská se stává dominantou pro vjezd do města. Ve třech domech vzniká celkem 64 bytů, převážně 3+kk, 2+kk doplněné několika menšími i většími byty. V parteru domů jsou navrženy prostory pro retail.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.