Publikace

uplatněná metodika v praxi - Neolokace obce Obříství - metodou IPOM

MgA. Jan Trejbal

Jedná se o mezioborový rozbor obce Obříství, vytvořený na základě objednávky od obecní úřad - obec Chlumín, starosta RSDr. Václav Pokorný. Na základě teréního průzkumu platformy Neolokator, bylo identifikováno celkem 40 potenciálů, určených pro akční i dlouhodobý rozvoj oblasti. Aktualizovatelné návrhy jsou zaměřeny na vytvoření nových pracovních míst a pobídek k podnikání a zlepšení turistické atraktivity - přístupnosti regionu. Po prezentaci v místě, byla studie předána zastupitelstvu města. V rámci týmu specialistů Neolokator působí vkladatel do RIV (VVVS) jako hlavní organizátor a supervizor všech zainteresovaných profesí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten