Publikace

IPOM.xyz - součást odborné studie ČVUT - autorizovaný software

MgA. Jan Trejbal

Ipom - zkratka slov Identifikace Potenciálu místa je originální metodou, postavenou na autorském software programu, který byl vyvinut díky grantu SGS14/027/OHK1/1T/11 - Odborná identifikační databáze potenciálu místa (IPOM) v kulturní krajině v urbanisticko-sociálně-ekonomickém kontextu. Po zalogování přístupná Plug-in ,,komentovaná mapa", je k dispozici pro práci na územně-analytických a strategických podkladech pro celé území ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten