Publikace

ČSN 15221-5: Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten